Zapisy do żłobków prowadzone są przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Rodzice /prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka wraz z oświadczeniami. Druki wniosków i oświadczeń dostępne na stronie internetowej. Wniosek może być składany na kilka miesięcy przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do żłobka, ale chęć zapisu musi być potwierdzona na miesiąc przed zawarciem umowy.


Umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka  rodzice otrzymują w kancelarii Zespołu Żłobków, która następnie zostanie podpisania przez obie strony. Rodzice wypełniają również inne dokumenty: informacje o dziecku, upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na prezentację wizerunku dziecka.

Podstawowa rekrutacja dzieci do żłobków odbywa się raz w roku (w miesiącach wiosennych). Rekrutację ogłasza Dyrektor Zespołu Żłobków Gminy Brzeźnica, którą przeprowadza zgodnie z Regulaminem Rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjmowania dzieci do żłobka, które są podstawą prac Komisji Rekrutacyjnej. Informację o wynikach rekrutacji można uzyskać w siedzibie Zespołu lub telefonicznie.

 

 

OFERUJEMY:

  • bogato i nowocześnie wyposażone pomieszczenia żłobka
  • kreatywną ,oddaną, wykwalifikowaną kadrę
  • fachową i troskliwą opiekę w atmosferze miłości i szacunku
  • dbałość o wszechstronny indywidualny rozwój każdego dziecka
  • atrakcyjne zajęcia edukacyjne angażujące wielokierunkową aktywność dziecka
  • zajęcia logopedyczne
  • organizowanie imprez i uroczystości z udziałem zapraszanych gości w tym członków rodziny
  • bardzo dobre wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka
  • całodzienny monitoring pobytu dziecka w żłobku
  • bardzo dobre przygotowanie do wychowania przedszkolnego