Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Rodzice /prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka wraz z oświadczeniami. Następnie dyrektor podpisuje z Rodzicem umowę w sprawie korzystania z usług żłobka. Rodzice dostarczają również inne dokumenty: informacje o dziecku, upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na prezentację wizerunku dziecka oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka uprawniające go do pobytu w Żłobku.

Podstawowa rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się raz w roku. Rekrutację ogłasza Dyrektor Żłobka, którą przeprowadza zgodnie z Regulaminem Rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjmowania dzieci do żłobka, które są podstawą prac Komisji Rekrutacyjnej. Informację o wynikach rekrutacji można uzyskać w siedzibie Żłobka lub telefonicznie.

 

OFERUJEMY:

  • bogato i nowocześnie wyposażone pomieszczenia żłobka
  • kreatywną ,oddaną, wykwalifikowaną kadrę
  • fachową i troskliwą opiekę w atmosferze miłości i szacunku
  • dbałość o wszechstronny indywidualny rozwój każdego dziecka
  • atrakcyjne zajęcia edukacyjne angażujące wielokierunkową aktywność dziecka
  • bardzo dobre wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka
  • całodzienny monitoring pobytu dziecka w żłobku z dostępem dla Rodziców
  • organizowanie imprez i uroczystości z udziałem zapraszanych gości w tym członków rodziny.
  • bardzo dobre przygotowanie do wychowania przedszkolnego.