„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

J.Korczak

 

kacik2

Nasz żłobek wspiera Rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, a przede wszystkim stwarza warunki dla ich wszechstronnego indywidualnego rozwoju w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych w atmosferze miłości i szacunku. Dzięki temu nasze maluszki czują się u nas bezpiecznie, a odpowiednio wykwalifikowana kadra z troską wspiera ich indywidualny rozwój stymulując go poprzez zabawę, ruch, muzykę ,taniec, plastykę, zajęcia edukacyjne oraz trafnie dobrane pomoce edukacyjne i zabawki. Nasze działania opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka, a w szczególności: poznawanie świata, rozwój procesów poznawczych, percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, sprawności w zakresie motoryki małej i dużej oraz nabywanie przez dzieci dojrzałości społeczno – emocjonalnej. Spełniając oczekiwania Rodziców wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych, uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego dziecka, wspieramy w dążeniu do samodzielności. W naszym żłobku dzieci mają możliwość przeżywania pozytywnych emocji, twórczego odkrywania świata, zdobywania bogatych doświadczeń w zakresie wielokierunkowej aktywności dziecięcej .

 

Maluszki uczęszczające do naszej placówki są szczęśliwe i radosne, u nas mogą aktywnie spędzać czas w sposób ciekawy i kreatywny, a opiekunki troskliwą opieką pragną stworzyć dla nich najmilsze miejsce na Ziemi.

           

Wstęp
Wstęp Wstęp
Wstęp
Wstęp Wstęp
Wstęp
Wstęp Wstęp
Wstęp
Wstęp Wstęp
Wstęp
Wstęp Wstęp