W naszych Żłobkach stawiamy na bezpieczeństwo oraz pełną transparentność pracy.

Dlatego też żłobki wyposażone zostały w monitoring wizyjny , który może być udostępniony rodzicowi/prawnemu opiekunowi na pisemny jego wniosek składany do Dyrektora Zespołu Żłobków Gminy Brzeźnicy w uzasadnionych przypadkach.