OPLATY

 

Żłobek czynny jest 10 godzin od 7:00 do 17:00.

Zmiana opłat za pobyt  dziecka w Żłobku

 

Na podstawie UCHWAŁY  NR XV/124/2020 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku „KĄCIK DLA MALUSZKA” w Brzeźnicy oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

z dniem 01.03.2020 r. ulega zmianie opłata za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku „Kącik dla Maluszka „ w Brzeźnicy i wynosi:

 

  1. Dla dzieci z terenu Gminy Brzeźnica ( w rozumieniu: gdy przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka i dziecko posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy Brzeźnica - wynosi 500,00 złotych.

 

W przypadku gdy do Żłobka uczęszcza rodzeństwo opłata za drugie dziecko wynosi 400,00 złotych  a opłata za trzecie i kolejne dziecko jest zwolniona.

 

  1. Dla dzieci spoza terenu Gminy Brzeźnica – wynosi 1000,00 złotych.

 

  1. Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku nie ulega zmianie i wynosi 6,50 złotych dziennie.

 

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza wymiar dziennego 10 – godzinnego pobytu dziecka w Żłobku wynosi 15 zł.

Ubezpieczenie wynosi  40 zł

Wpłata na Radę Rodziców : 40 zł

 

Konto bankowe do wpłat za czesne

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
nr konta: 31 8112 0008 0000 0361 2000 0480