ONAS

 

7:00 – 8:30 Przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy integracyjne ruchowe, muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne.

8:30 – 8:40 Przywitanie dzieci w kręgu, gimnastyka przy muzyce, pląsy.

8:40 – 9:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.20 Śniadanie – nabywanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole.

9:20 – 9:30 Czynności higieniczne po śniadaniu, nocnikowanie.

9:30 – 10:15 Zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne w sali lub na świeżym powietrzu według planu pracy, spacery i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy wyzwalające aktywność własną dziecka – stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka  - II śniadanie ( owoc)

10:15 – 10:30 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne.

10:30 – 11:00 Obiad I danie ( zupa)– nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków.

11:00 – 13:00 Czynności higieniczne po obiedzie i przygotowanie do odpoczynku. Drzemka, leżakowanie – słuchanie muzyki relaksacyjnej,kołysanek.

13:00 – 13:15 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne – trening czystości, wdrażanie elementów higieny osobistej.

13:15 – 13:40 Obiad -  II danie.

13:40 – 13:50 Czynności higieniczne po obiedzie, nocnikowanie.

13:50 – 14:30 zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy ruchowe, muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne i zajęcia plastyczne.

14:30 – 15:00 Podwieczorek

15:00 – 16.00/17.00 Zabawy dowolne według inwencji dzieci; odbiór dzieci.