OPLATY

 

Żłobek czynny jest 10 godzin od 7:00 do 17:00

Na podstawie uchwały NR XXXVIII/339/2021 RADY GMINY BRZEŹNICA Z DNIA 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy, Publicznym Żłobku w Chrząstowicach oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku:

 

OPŁATA ZA POBYT DLA DZIECI Z TERENU GMINY BRZEŹNICA:

 

W przypadku gdy przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka i dziecko posiada miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeźnica opłata miesięczna wynosi 650,00zł.

Gdy do żłobka uczęszcza rodzeństwo opłata za pobyt na drugie dziecko wynosi 450,00 zł.

Za pobyt trzeciego i kolejnego dziecka (rodzeństwa) rodzic/ opiekun prawny zwolniony jest z opłat.

OPŁATA ZA POBYT DLA DZIECI SPOZA TERENU GMINY BRZEŹNICA:

 

Dla dzieci spoza terenu Gminy Brzeźnica opłata za pobyt wynosi 1 100,00 złotych.

Dzienna stawka żywieniowa dla wszystkich dzieci wynosi 8,50 złotych dziennie.

 

Opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza wymiar dziennego pobytu dziecka w Żłobku (powyżej 10 godzin), wynosi 20,00 zł

Ubezpieczenie wynosi : 40,00 zł 

 

Wpłata na Radę Rodziców 60,00 zł
Numer konta bankowego Zespołu Żłobków Gminy Brzeźnica, na które należy dokonywać wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku:
Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
97 8112 0008 0019 1522 2000 0040