OPLATY

 

Żłobek czynny jest 10 godzin od 7:00 do 17:00.

OPŁATY DLA DZIECI Z TERENU GMINY BRZEŹNICA:

Dla dzieci z terenu Gminy Brzeźnica ( w rozumieniu: gdy przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka i dziecko posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy Brzeźnica - czesne wynosi 500,00 złotych.

W przypadku gdy do Żłobka uczęszcza rodzeństwo opłata za drugie dziecko czesne wynosi 400,00 złotych

a opłata za trzecie i kolejne dziecko jest zwolniona.

 

OPŁATY DLA DZIECI SPOZA TERENU GMINY BRZEŹNICA:

Dla dzieci spoza terenu Gminy Brzeźnica opłata czesne wynosi 1000,00 złotych.

 

Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 6,50 złotych dziennie.

 

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza wymiar dziennego 10 – godzinnego pobytu dziecka w Żłobku wynosi 15 zł.

 

Ubezpieczenie wynosi :40 zł

Wpłata na Radę Rodziców : 40 zł

 

Konto bankowe do wpłat za czesne

Gmina Brzeźnica- Publiczny Żłobek w Chrząstowicach
 
Chrząstowice 34
34-114 Brzeźnica

Numer rachunku :

98 8112 0008 0008 7102 2000 0030