Adaptacja w żłobku ma na celu pomóc dziecku w zaaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu, a także ułatwić rozłąkę z rodzicami. Zanim dziecko przystosuje się do nowych warunków żłobka potrzebuje czasu, wsparcia i pomocy opiekunek, a także rodziców. W naszych placówkach adaptacja odbywa się w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie uczęszczania dziecka do żłobka. W pierwszych dniach adaptacji dziecku może towarzyszyć mama i tata. Czas pobytu dziecka z rodzicami uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i może trwać od jednej do kilku godzin dziennie. W czasie adaptacji rodzic przebywa wraz z maluszkiem w sali zabaw. Obserwując zachowanie swojego dziecka wśród innych dzieci może ocenić, kiedy maluszek jest gotowy do samodzielnego pozostania w żłobku.