WIAD AKCJA MDnia 12 października br. w naszym żłobku odbyła się akcja edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem dzieci.

 

 

 

 

 

 

Inicjatorem akcji był Marszałek Województwa Małopolskiego od którego żłobek otrzymał oczyszczacz powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w Zdrowej Atmosferze” współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

W działaniach edukacyjnych uczestniczyły Opiekunki z dziećmi, Rodzice oraz Pani Dyrektor. Zajęcia edukacyjne przygotowały i przeprowadziły opiekunki: Pani Joanna Bobula, Pani Magdalena Bobula oraz Pani Ewa Żmuda. Hasłem przewodnim akcji było „O zieleń dbasz czyste powietrze masz”. Dlatego nasz żłobek przystrojony był w zielone kolory, a maluszki na zielono ubrane. Akcja edukacyjna rozpoczęła się od zaprezentowania plakatu „Świat ze smogiem i świat bez smogu” widzianymi oczami dziecka. Plakat wyraźnie zobrazował dzieciom przyczyny powstawania smogu. Ten prosty przekaz uświadomił dzieciom, że nie należy spalać w piecu śmieci, należy je segregować do odpowiednich koszy, a zamiast samochodem możemy przemieszczać się rowerem, bądź pieszo.

 

W dalszej części zajęć maluszki zainspirowane poznaną wiedzą z wielkim zaangażowaniem segregowały odpady do odpowiednich pojemników, a co najważniejsze zadanie wykonały poprawnie. W zabawie ruchowej przy muzyce pokazały jak czuje się zdrowe drzewo, a jak chore z powodu zanieczyszczonego powietrza. Dlatego własnoręcznie podczas pracy plastycznej wykonały zdrowe, zielone drzewko odbijając swoje dłonie na białym kartonie. Powstałe drzewko jest symbolem czystego i zdrowego powietrza.

Najwięcej jednak zieleni w sali zabaw pojawiało się podczas realizacji kolejnej sytuacji edukacyjnej „Zielone parapety”. Samodzielne sadzenie roślin doniczkowych z niewielką pomocą opiekunek i rodziców sprawiło dzieciom wiele radości i satysfakcji. Zagospodarowanie naszych parapetów roślinami doniczkowymi w połączeniu z oczyszczaczem powietrza zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości powietrza w naszym żłobku.

Akcja zakończyła się wspólnym zasadzeniem sosny na naszym pięknym placu zabaw, co było wyrazem troski o czyste powietrze wokół nas.

Spotkanie obfitowało w mnóstwo ciekawych i atrakcyjnych dla dzieci zabaw i działań. Cała akcja przebiegała w radosnej i miłej atmosferze.

 

W celu budzenia świadomości ekologicznej rodziców w zakresie dbałości o  czyste powietrze Opiekunki wykonały także gazetkę edukacyjną obfitującą w pełne przekazu  kolorowe ilustracje i ekologiczne hasła.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

Opracowały:

Joanna Bobula

Ewa Żmuda