ZMIANA OPŁAT

 

Na podstawie Uchwały NR V/39/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku

Z dniem  01.05.2019r. ulega  zmianie opłata za  pobyt  dziecka  w  Żłobku  i  wynosi:

  • Dla dzieci z terenu Gminy Brzeźnica ( w rozumieniu :gdy przynajmniej jedno z  Rodziców/ prawnych opiekunów dziecka  oraz dziecko posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy  Brzeźnica :

 wynosi   400,00 zł

 

  • Dla dzieci spoza Gminy Brzeźnica :

wynosi 600,00 zł

Opłata za wyżywienie  dziecka  w Żłobku nie ulega zmianie.

 


Żłobek czynny jest 10 godzin od 7:00 do 17:00.

Opłata miesięczna za 10 – godzinny pobyt dziecka wraz z wyżywieniem według ustalonej stawki żywieniowej.

  • dla dzieci z terenu Gminy Brzeźnica : 350 zł + wyżywienie według ustalonej stawki żywieniowej
  • dla dzieci spoza Gminy Brzeźnica : 500 zł + wyżywienie według ustalonej stawki żywieniowej

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza wymiar dziennego 10 – godzinnego pobytu dziecka w Żłobku wynosi 15 zł.

Ubezpieczenie wynosi  35 zł