Rekrutacja m 

 

Dyrekcja oraz pracownicy Publicznego Żłobka “Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy składają serdeczne podziękowania rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka


Panu Markowi Milowskiemu

Panu Grzegorzowi Załusińskiemu

Panu Michałowi  Jarguz

Panu Maciejowi  Socha

oraz Panu Pawłowi Jędrocha

Pani  Marcie  Milowskiej

Pani  Oldze Krzysztoń

Pani Anecie Malec


za  prace montażowe przy urządzaniu placu zabaw dla dzieci.

Szczególne podziękowania składamy Panu Markowi Milowskiemu za sponsorowanie i samodzielne wykonanie ogrodzenia powstałego placu zabaw.

 

za udział w akcji edukacyjnej dotyczącej  zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem dzieci

 

Szczególne podziękowania składamy

 

Pani Marcie Milowskiej za podarowanie dużej ilości  kwiatów doniczkowych, doniczek, drzewka-sosny oraz ziemi na potrzeby akcji  

 

Pani Anecie Malec za podarowanie dużej ilości wstążek oraz balonów.

 

Panu Markowi Milowskiemu za zabezpieczenie urządzeń na placu zabaw przed zimą z wykorzystaniem własnego materiału.

 

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy